Telefon:: + 44 1631 294974
Välj valuta: Mitt konto (0) Varor
BLI EN LORD ELLER LADY NU

Försäljningsvillkor

BAKGRUND: Detta avtal gäller mellan dig, användaren av denna webbplats och Scottish Highlands Limited. Ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa villkor anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor, bör du sluta använda webbplatsen omedelbart. Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett kontraktserbjudande som kan accepteras. Din beställning utgör ett avtalserbjudande och vårt godkännande av det erbjudandet anses ske när vi skickar ett e-postmeddelande till dig som visar att din beställning har fullgjorts och är på väg till dig.

  1. Definitioner och tolkning

I detta avtal ska följande termer ha följande betydelser:

“Konto” betyder tillsammans den personliga informationen, betalningsinformationen och användaruppgifterna som används av Användare för att få åtkomst till Betalt innehåll och/eller något kommunikationssystem på webbplatsen;
“Bärare” avser varje tredje part som är ansvarig för att transportera köpta varor från våra lokaler till kunder;
“Innehåll” avser all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datasammanställningar och annan form av information som kan lagras på en dator som visas på eller utgör en del av denna webbplats;
“Varor” avser alla produkter som Scottish Highlands Limited annonserar och eller gör tillgängliga för försäljning via denna webbplats;
“Scottish Highlands Limited” är ett företag registrerat i Guernsey, nummer 69292.
“Tjänst” avser tillsammans alla onlinefaciliteter, verktyg, tjänster eller information som Highland Titles gör tillgänglig via webbplatsen antingen nu eller i framtiden;
“Betalningsinformation” avser all information som krävs för köp av varor från denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kredit-/betalkortsnummer, bankkontonummer och sorteringskoder;
“Köpinformation” avser tillsammans alla beställningar, fakturor, fraktsedlar, kvitton eller liknande som kan vara i pappersform eller elektronisk form;
“Lokaler” avser våra verksamhetsställen belägna på Suite 2, 29-31 High Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 2JX.;
“System” avser all onlinekommunikationsinfrastruktur som Highland Titles gör tillgänglig via webbplatsen, antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, webbaserad e-post, anslagstavlor, livechattfaciliteter och e-postlänkar;
“Användare” avser varje tredje part som får åtkomst till webbplatsen och som inte är anställd av oss och som agerar under sin anställning;
“Webbplats” avser webbplatsen som du för närvarande använder (www.highlandtitles.com) och eventuella underdomäner till denna webbplats (t.ex. orders.highlandtitles.com) om de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor.

2. Personer under 18 år
Personer under 18 år bör endast använda denna webbplats under överinseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av eller med tillstånd av en vuxen.

3. Företagskunder
Dessa villkor gäller för kunder som köper varor i sin verksamhet.

4. Internationella kunder
Om varor beställs utanför Bailiwick of Guernsey kan importtullar och skatter tillkomma när dina varor når sin destination. Highland Titles ansvarar inte för dessa avgifter och vi åtar oss att inte göra några beräkningar eller uppskattningar i detta avseende. Om du köper internationellt, rekommenderas du att kontakta dina lokala tullmyndigheter för ytterligare information om kostnader och förfaranden. Som köpare av varorna kommer du också att vara den registrerade importören och som sådan bör du se till att ditt köp är i full överensstämmelse med lagarna i det land till vilket varorna importeras. Var medveten om att gods kan inspekteras vid ankomst till hamn för tulländamål och Little Landowners Ltd kan inte garantera att förpackningen av dina varor kommer att vara fri från tecken på manipulering.

5. Immateriella rättigheter
Med förbehåll för undantagen i klausul 6 i dessa villkor, allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte har laddats upp av användarna, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, data sammanställningar, sidlayout, underliggande kod och programvara tillhör Scottish Highlands Limited, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att sådant material är skyddat av tillämpliga brittiska och internationella lagar om immateriella rättigheter och andra lagar. Du får inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända material från webbplatsen såvida inte annat anges på webbplatsen eller om du inte har gett uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det av Little Landowners Ltd.

6. Tredje parts immateriella rättigheter
Om inte annat uttryckligen anges, tillhör alla immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar tillverkare eller distributörer av sådana produkter som kan vara tillämpliga. Du får inte reproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända sådant material såvida inte annat anges på webbplatsen eller om du inte har gett uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det av den relevanta tillverkaren eller leverantören.

7. Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Såvida det inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av Highland Titles OU eller av våra dotterbolag. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvar för alla former av förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av dem. Inkluderandet av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte något stöd för själva webbplatserna eller av dem som har kontroll över dem.

8. Länkar till denna webbplats
De som vill placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser får endast göra det till hemsidan för webbplatsen www.highlandtitles.se utan föregående tillstånd. Djuplänkning (d.v.s. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver uttryckligt tillstånd från Highland Titles. Kontakta oss via e-post på [email protected] om du vill veta mer

9. Användning av kommunikationsmöjligheter
9.1 När du använder något system på denna webbplats bör du göra det i enlighet med följande regler:
9.1.1 Du får inte använda obscent eller vulgärt språk;
9.1.2 Du får inte skicka in innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, ålderistiskt, sexistiskt eller rasistiskt;
9.1.3 Du får inte skicka in innehåll som är avsett att främja eller uppmuntra till våld;
9.1.4 Det rekommenderas att inlämningar görs på engelska, franska, tyska eller nederländska eftersom vi kanske inte kan svara på förfrågningar på andra språk;
9.1.5 De ​​sätt med vilka du identifierar dig får inte bryta mot dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag;
9.1.6 Du får inte utge dig för andra personer, särskilt anställda och representanter för Highland Titles Limited, Scottish Highlands Limited eller våra dotterbolag; och
9.1.7 Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation som “spam” eller “skräppost”.
9.2 Du bekräftar att Little Landowners Ltd förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation som görs till oss eller genom att använda vårt system.

10. Räkenskaper
10.1 För att köpa varor på denna webbplats och för att använda några av de andra faciliteterna måste du skapa ett konto som kommer att innehålla vissa personuppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på din användning av webbplatsen eftersom vi kanske inte kräver betalning information tills du vill göra ett köp. Genom att fortsätta använda denna webbplats intygar och garanterar du att:

10.1.1 all information du lämnar är korrekt och sanningsenlig;
10.1.2 du har tillstånd att skicka betalningsinformation där tillstånd kan krävas; och
10.1.3 du kommer att hålla denna information korrekt och uppdaterad. Ditt skapande av ett konto är ytterligare en bekräftelse på din representation och garanti.
10.2 Det rekommenderas att du inte delar dina kontouppgifter, särskilt ditt användarnamn och lösenord. Highland Titles tar inget ansvar för några förluster eller skador som uppstår till följd av att dina kontouppgifter delas av dig. Om du använder en delad dator, rekommenderas det att du inte sparar dina kontouppgifter i din webbläsare

10.3 Om du har anledning att tro att dina kontouppgifter har erhållits av en annan utan samtycke, bör du kontakta oss omedelbart för att stänga av ditt konto och avbryta eventuella obehöriga köp som kan vara väntande. Observera att köp endast kan ångras tills de har skickats. I händelse av att ett obehörigt köp skickas innan du meddelar oss om köpets otillåtna karaktär, tar Highland Titles inget ansvar och du bör kontakta transportören som anges i köpinformationen.

10.4 När du väljer ditt användarnamn måste du följa villkoren som anges ovan i paragraf 9. Om du inte gör det kan det leda till avstängning och/eller radering av ditt konto.

11. Uppsägning och uppsägning
11.1 Antingen Highland Titles eller så kan du avsluta ditt konto. Om vi ​​avslutar ditt konto kan du bli meddelad via e-post och en förklaring till uppsägningen kan tillhandahållas. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto utan att ange skäl.

11.2 Om vi ​​avslutar ditt konto kommer alla pågående eller väntande köp på ditt konto att avbrytas och kommer inte att skickas.

11.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta köp utan att ange skäl, oavsett anledning innan vi behandlar betalning och leverans.

11.4 Om köp av någon anledning avbryts före avsändning kommer du att få tillbaka alla pengar som betalats i samband med dessa köp.

11.5 Om du avslutar ditt konto kommer eventuella köp som inte skickas att avbrytas och du kommer att få tillbaka alla pengar som betalats i samband med dessa köp.

12. Betalningar
Vi samlar inte in betalningsdata. Betalningar görs genom tredjepartsspecialister för betalningsbearbetning: Paypal och Checkout.com.

13. Varor, prissättning och tillgänglighet
13.1 Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att alla grafiska representationer och beskrivningar av varor som finns tillgängliga från Highland Titles motsvarar de faktiska varorna, är vi inte ansvariga för eventuella variationer från dessa beskrivningar. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag på grund av vårdslöshet från vår sida och avser endast variationer av de korrekta Varorna, inte olika Varor helt och hållet. Se avsnitt 14.1 för felaktiga varor.

13.2 I tillämpliga fall kan du behöva välja önskad storlek, modell, färg eller kvantitet av de varor som du köper eller ange vilken gravering du behöver på den.

13.3 Vi representerar eller garanterar inte att sådana varor kommer att vara tillgängliga. Lagerindikationer finns på webbplatsen men dessa kanske inte tar hänsyn till försäljningar som har ägt rum under ditt besök på webbplatsen.

13.4 All prisinformation på webbplatsen är korrekt när den går online. Highland Titles förbehåller sig rätten att ändra priser och ändra eller ta bort specialerbjudanden från tid till annan och vid behov. All prisinformation granskas och uppdateras då och då.

13.5 I händelse av att priserna ändras under perioden mellan att en beställning görs för varor och Highland Titles som behandlar den beställningen och tar emot betalning, kommer du att kontaktas innan din beställning behandlas med information om det nya priset;

14. Leverans
14.1 Highland Titles kommer att meddela dig via e-post när dina varor ska skickas till dig.

14.2 Highland Titles får ingen kommunikation från dig, inom 10 arbetsdagar efter leverans, angående eventuella problem med varorna, du anses ha mottagit varorna i gott skick och utan problem.

15. Återbetalningspolicy
Highland Titles strävar efter att alltid tillhandahålla varor av hög kvalitet som är felfria och oskadade. Ibland kan dock varor behöva returneras. Returer regleras av dessa villkor och vår returpolicy.

15.1 Om du får varor som inte stämmer överens med de du beställde, såvida de inte åtföljs av en förklarande notering som beskriver ändringarna, anger skälen till ändringarna och anger dina alternativ, bör du kontakta oss inom 30 dagar för att ordna med att returnera dem. Highland Titles ansvarar inte för att betala fraktkostnader. Du kommer att ges möjlighet att få varorna ersatta med de beställda (om sådana finns) eller att återbetalas via den betalningsmetod som användes av dig när du köpte varorna. Återbetalningar och ersättningar kommer att utfärdas vid vårt mottagande av de returnerade varorna.

15.2 Om några varor du har köpt har fel när de levereras till dig, bör du kontakta Highland Titles inom 30 dagar för att ordna med att returnera dem. Vi ansvarar inte för att betala fraktkostnader. Varor ska returneras i originalskick med all förpackning och dokumentation. Vid mottagande av de returnerade varorna kommer priset på varorna, som betalats av dig, att återbetalas till dig via den betalningsmetod som användes av dig när du köpte varorna.

15.3 Om varor skadas under transporten och skadan är uppenbar vid leverans, bör du rapportera sådan skada till Highland Titles inom 10 dagar och ordna med att returnera dem. Highland Titles ansvarar inte för att betala fraktkostnader. Vid mottagande av de returnerade varorna kommer priset på varorna, som betalats av dig, att återbetalas till dig via den betalningsmetod som användes av dig när du köpte varorna.

15.4 Om varorna har skickats eller har nått dig, men du har ändrat dig, vänligen returnera dem till Highland Titles inom 10 dagar efter mottagandet. Varor kan endast returneras av denna anledning om deras förpackning förblir oöppnad och varorna kan säljas vidare, som nya, utan ytterligare arbete från Highland Titles sida. Du är ansvarig för att betala fraktkostnader om varor returneras av denna anledning.

15.5 Om du vill returnera varor till Highland Titles av något av ovanstående skäl, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen på denna webbplats för att göra lämpliga arrangemang.

15.6 Highland Titles förbehåller sig rätten att utöva diskretion med avseende på eventuella returer enligt dessa villkor. Faktorer som kan tas i beaktande vid utövandet av detta utrymme inkluderar, men är inte begränsade till:

15.6.1 All användning eller nöje som du kanske redan har haft av varorna;
15.6.2 Alla egenskaper hos varorna som kan få dem att försämras eller snabbt förfalla;
15.6.3 Det faktum att varorna består av ljud- eller videoinspelningar eller personliga varor eller att förpackningen har öppnats;
15.6.4 Eventuella rabatter som kan ha utgjort en del av inköpspriset för varorna för att återspegla eventuell brist på kvalitet som gjorts känd för kunden vid köptillfället. Sådant utrymme för skönsmässig bedömning ska endast utövas inom lagens gränser.

15.7 Eventuella tomter ingår i ett naturreservat och kommer att förvaltas som en del av naturreservatet. Invasiva arter som Rhododendron ponticum kan tas bort. Du får använda din tomt på vilket sätt som helst i enlighet med planlagarna. Diskreta minnesmärken i naturmaterial välkomnas. Flaggor och icke biologiskt nedbrytbart material kommer att tas bort under den årliga saneringen till förmån för alla.

16. Integritet
Användning av webbplatsen regleras också av vår integritetspolicy som är införlivad i dessa villkor genom denna referens.

17. Friskrivningsklausuler
17.1 Highland Titles lämnar inga garantier eller utfästelser om att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att vara lämplig för ett visst ändamål, att den inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all information som tillhandahålls kommer att vara korrekt. Vi garanterar inga specifika resultat från användningen av våra tjänster.

17.2 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra råd och innehållet på denna webbplats bör inte litas på när du fattar några beslut eller vidtar några åtgärder av något slag. 16.3 Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett kontraktserbjudande som kan accepteras.

18. Ändringar av tjänsten och dessa villkor
Highland Titles förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa villkor när som helst. Du kommer att vara bunden av alla ändringar av villkoren från första gången du använder webbplatsen efter ändringarna. Om vi ​​är skyldiga att göra några ändringar i villkoren för försäljning av varor enligt lag, kommer dessa ändringar att gälla automatiskt för alla beställningar som för närvarande väntar utöver eventuella beställningar som du gör i framtiden.

19. Webbplatsens tillgänglighet
Tjänsten tillhandahålls “i befintligt skick” och på basis av “tillgänglig”. Vi ger ingen garanti för att Tjänsten kommer att vara fri från defekter och/eller fel. I den maximala omfattning som lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst syfte, informationens korrekthet, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet. Highland Titles tar inget ansvar för eventuella avbrott eller icke-tillgänglighet på webbplatsen till följd av externa orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP-utrustningsfel, värdutrustningsfel, kommunikationsnätverksfel, strömavbrott, naturhändelser, krigshandlingar eller juridiska handlingar restriktioner och censur.

20. Ansvarsbegränsning
20.1 I den utsträckning som lagen tillåter, accepterar Highland Titles inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada, förutsägbar eller på annat sätt, inklusive indirekta, följdskador, speciella eller exemplariska skador som uppstår från användningen av webbplatsen eller någon information som finns däri. . Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.

20.2 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Highland Titles ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri från Highland Titles sida

20.3 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Highland Titless ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig leverans av varor eller på grund av tilltro till felaktig information inkluderad på webbplatsen.

20.4 Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa villkor strikt följer de relevanta bestämmelserna i engelsk lag angående kontrakt, i händelse av att något av dessa villkor befinns vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt ogiltigt, ska villkoret vara anses vara avskild från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren. Detta villkor gäller endast inom jurisdiktioner där ett visst villkor är olagligt.

21. Ingen undantag
I händelse av att någon part i dessa villkor misslyckas med att utöva någon rättighet eller gottgörelse som finns häri, ska detta inte tolkas som ett avstående från den rättigheten eller gottgörelsen.

22. Tidigare villkor
I händelse av konflikt mellan dessa villkor och eventuella tidigare versioner av dessa, ska bestämmelserna i dessa villkor gälla om det inte uttryckligen anges annat.

23. Lägger märke till
Alla meddelanden/kommunikationer ska ges till oss antingen per post till våra lokaler (se adressen ovan) eller via e-post till [email protected] Sådant meddelande kommer att anses ha mottagits 3 dagar efter postningen om det skickas med första klass post, avsändningsdagen om e-postmeddelandet tas emot i sin helhet på en arbetsdag och nästa arbetsdag om e-postmeddelandet skickas på en helg eller allmän helgdag.

24. Småkakor
Att besöka vår webbplats med dina personliga webbläsarinställningar konfigurerade för att acceptera cookies innebär för oss att du samtycker till vår användning av cookies som beskrivs här.

25. Lag och jurisdiktion
Dessa villkor och förhållandet mellan dig och Highland Titles ska styras av och tolkas i enlighet med lagen på Guernsey. Highland Titles och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen av Courts of Guernsey.

26. Jordebok
Genom att köpa en souvenirtomt från Highland Titles samtycker du till att vi behåller dina uppgifter i vårt säkra souvenirtomtregister. Som standard kommer vi att visa din titel, namn och tomtnummer på en version av detta register som är tillgänglig för våra kunder. Du kan välja bort detta när som helst genom att kontakta oss eller avmarkera alternativet i dina medlemmars inloggningsområde.